BOZPpožární ochrana a kvalita

     Milý návštěvníku tohoto webu,

rád bych tě požádal, aby jsi při čtení těchto stránek:

  • vydržel až do konce,
  • všimnul si pesimismu v úvodu textu , ale se stoupající úrovní optimismu ke konci,
  • vyjádřil se k otázce níže,
  • nakonec po přečtení celých webových stránek se rozhodl mi napsat či zavolat. 

    

         Přestože se ve VŠECH firmách v současné době šetíi na personálu. Administrativní a pracovní pozice se kumulují na hranici možného nebo někdy až nemožného, tak je i přes tyto drastické kroky nutné realizovat opatření v oblastech BOZP-bezpečnost práce  a  PO-požární ochrana .

          Ve druhé odrážce zmiňuji pesimismus nad současným stavem, ale ten pramení z poznatků vzniklých např.při rekonstrukcích úrazů, vlastních kontrol nebo při kontrolách pracovníků inspektorátu práce (IP), krajské hygienické stanice (KHS) nebo hasičského záchranného sboru (HZS).      

          V zahraničí firmy dbají na dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany, kde úřady a jiné státní instituce, pravidelně provádí kontroly. Proto i ve společnostech, ve kterých mají podíl zahraniční investoři, se dbá zodpovědněji na tyto oblasti.

            Osobně znám společnosti, kde po dlouhé roky zanedbávaly výše uvedené oblasti až se stalo něco co se podle statistiky "nemohlo" stát, ale stalo tak závažného, že téměř všechny "ušetřené" finanční částky bylo nutné investovat k rychlému odstranění neshod a zaplacení pokut.

     Pokud se k výše uvedeným oblastem přidá pro oblast   Kvalita  certifikát kvality ISO 9001 nebo ISO/TS 16949, tak především zahraniční , ale i seriózní společnosti v České republice mají přepoklad ve Vás, že jste asi ten PRAVÝ partner.

  •     Neseriózního podnikatele nepřesvědčíte ničím,

  • Spolupráce s neseriózním partnerem je cesta do pekel  ( tak jak to hrají a zpívají AC/DC).

 

Anketa

Je podle Vašeho názoru dodržována bezpečnost práce a požární ochrana ve firmě, kde pracujete nebo kde jste byl zaměstnán?

ANO (6)
35%

NE (9)
53%

NEVÍM (2)
12%

Celkový počet hlasů: 17