Moje služby

    Nabízím služby v oblastech, kterými jsou:

 • BOZP (včetně zpracování Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, dále jen INHR),

 • požární ochrana (dokumentace, školení a provádění outsoursingu podle požadavku),

 • kvalita (vysvětlení významu certifikace ISO 9001 a případná příprava společnosti k certifikaci).

     Nabízím služby v oblastech, kde:

 • je v současné době veliká konkurence a to od renomovaných velkých společností  před společnosti pouze veliké až po jednotlivé živnostníky,

 • množství zákonů v oblastech (hlavně BOZP), přesahuje schopnost kontinuálně sledovat jejich vydávání, a s nadsázkou lze říci, že plodnost našich zákonodárců je nebo může být předmětem závisti neplodných žen.

     Každý potencionální klient má možnost si vybrat z kritérií, kterými mohou být :

 • velikost společnosti zabývající se službami,
 • cena za nabízené služby,
 • oblast ve které se nachází společnost,
 • flexibilita společnosti nabízející služby,
 • zaměření společnosti nabízející služby.

     V současné době se více zaměřuji na :

 • malé společnosti,
 • školská zařízení (kde se mi v poslední době daří pomáhat napravovat věci, které napáchala minulost v podobě státního aparátu když byly zrušeny okresy a s nimi i pracovníci , kteří se zabývali řízením a vedení PRÁVĚ  oblasti BOZP a požární ochrany).

          

      Stále se setkávám ve své praxi s mýty, které platily a byly realizovaly  v souladu se starým zákoníkem práce (z.č.65/65Sb.) a je pouze v současné době otázkou štěstí pro tu společnost, která spoléhá na výklad zákonů "po staru", kdy pro ní nastane den zúčtování od Inspektorátu práce nebo HZS, protože národ Čechů je v této oblasti spořivý až lakomý, tak potom účet tj.pokuta bývá velice nemilá.

            Sorry, ale poslední větu jsem si nemohl odpustit!