Kvalita

         Systém kvality je v současné době víceméně nutností, neboť účastí zahraničních společností na našem trhu je požadováno mít tento certifikát a prokázat jeho oprávněnost.

          Zde se zde setkat skutečností, že není těžké tento certifikát získat a to poměrně rychle a to na úkor kvality jeho zavedení. Hůře nebo velice nesnadno je daší jeho dodržování, vedení předepsané dokumentace, provádění periodických interních auditů vč. jejich hodnocení certifikovanými interními auditory, kteří systému rozumí.

          Velkým a mnohdy nesnadno řešitelným problémem je nutnost dobrovolně se podřídit systému jakým je právě prvotní stupínek, kterým je ISO 9001.

           Tento systém je poměrně pevně definován svojí strukturou (výjimky jsou  povoleny) a je zaručen u každé úspěšně certifikované společnosti certifikátem kvality, jehož platnost je omezena na tři roky a kterou lze periodicky prodloužit o další a další  tři roky.

            Každý rok prokazuje společnost jeho oprávnění certifikační společnosti, která jej udělila tím, že je tzv. recertifikována "malým"  auditem.

                  Protože se při zavádění resp. při přípravě na recertifikaci jedná  na jedné straně o administrativní úkony, které :

 • zdržují od činnosti, která je hlavní náplní,

 •  „nevydělávají“ přímo,

 • na první pohled "žerou" peníze,

 • vyžadují nutnost časté kontroly,

 • vyžadují hledat možné zdroje neshod, na které v tom spěchu není čas,

 • atd.

    

       a na té druhé o zasahování do praktické výrobní činnosti, aby byla splněna základní pravidla kvality jako jsou:

 • vstup materiálu a surovin,
 • vstupní kontroly kvality,
 • přehledný tok výroby,
 • dodržování FIFO, kanbanu,
 • identifikace materiálu,
 • neshody a způsob značení,
 • značení míst pro ukládání neshodných výrobků,
 • výstupní kontroly kvality,
 • expedice,
 • atd.

 

     Nabízím možnost vaší společnosti:

 • připravit dodavatelsky  ISO „na klíč“ od  A do Z,
 • zpracovat požadovanou dokumentaci s odpovídající estetikou,
 • naučit vašeho zaměstnance tajům kouzel a čar v oblasti kvality vč.získání osvědčení interního auditora.

 

     Uvědomíme -li si, že jednou z hlavních podmínek pro funkčnost systému je to, že pracovní pozice zaměstnance odpovědného za kvalitu je na jedné straně:

 • pracovní nezávislost,
 • trvalá kreativita,
 • odvaha střetávat se s názory přicházející ze všech stran,
 • mnohdy být neoblíben až nenáviděn velkou částí zaměstnanců vč. kolegů a kolegyň

 

     tak na straně druhé :

 • možnost vznášet připomínky k nedostatkům ve způsobu řízení celého managementu.

zpět