BOZP - bezpečnost práce

            K 1.1. 2007 prodělala oblast změny a to takové, např. že:

 • byl vydán nový Zákoník práce, který se výrazně změnil obsahově (i v oblasti BOZP tj. od par.101),
 • byl vydán zákon č.309/06 Sb., v úplném znění , který řeší oblast oprávnění provádět veškeré úkony v oblasti rizik a jejich vyhledávání,
 • byla vydána řada nových nařízení vlády k řešení úrazů, hluku, vibrací,povinnost firem zabezpečovat lékařské prohlídky a firemního lékaře,
 • byly vydány normy se stanovením intenzity osvětlení na všech možných pracovištích,
 • atd.


             K 1.1.2015 prodělá oblast změny a to takové, např. že:

 • bude nahrazeno nařízení vlády č.201/10Sb. za č.170/2014Sb.


   Prevevence je výrazně levnější než odstraňování následků!

           Nabízím  touto cestou provádění :

A.Zpracování dokumentace:

 1. Zpracování kategorizace jednotlivých pracovních pozic,
 2. Zabezpečovat komunikace se spádovými KHS v oblasti kategorizace,
 3. Zpracování identifikace rizik na všech pracovištích,
 4. Identifikace OOPP podle rizik na jednotlivých pracovištích ve výrobě a administrativě,
 5. Zpracování a vedení přehledu a dokumentace s úrazy v souladu s platnými zákony,
 6. Pomoc při zpracování nebo aktualizaci místních provozních bezpečnostních předpisů (MPBP), resp. místních provozních řádů.


B.Provádění školení nebo v případě velice speciálních zabezpečení:

 1. Vstupních a periodických pro vedoucí zaměstnance a ostatní zaměstnance,
 2. Pro práce ve výškách a nad hloubkami,
 3. Referentských řidičů,
 4. Pro práci s chemickými látkami a sloučeninami (CHLaS),
 5. Pro práci s křovinořezem,
 6. aj.


C.Vedení přehledu o stavu školení a revizí zařízení podléhajících periodické revizi.

D.Účast při kontrole státních institucí a to inspekce práce, krajská hygienická stanice, hasičský záchranný sbor.


Nepodceňujte minimální, ale odborně zabezpečené BOZP!!!

Nepodceňuj nutnost  OOPP!!!!

Nepodceňuj možnost vzniku úrazu!!!

Nepřeceňujte svoje schopnosti ve znalostech z oblasti BOZP!!!

Nevytvářejte takové pracovní pozice např. preventisty BOZP, které z právního hlediska jsou nesmysl!!!

Neustanovujte na tyto pozice zaměstnance, kteří nemají patřičnou kvalifikaci!

zpět