Moje služby

    Nabízím služby v oblastech, kterými jsou:

 • BOZP (včetně zpracování Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, dále jen INHR),

 • požární ochrana (dokumentace, školení a provádění outsoursingu podle požadavku),


 •      Nabízím služby v oblastech, kde:

 • -je v současné době veliká konkurence a to od renomovaných velkých společností  před společnosti pouze veliké až po jednotlivé živnostníky,

 • -množství zákonů v oblastech (hlavně BOZP), přesahuje schopnost kontinuálně sledovat jejich vydávání.

     Ka potencionální klient má možnost si vybrat z kritérií, kterými mohou být :

 • velikost společnosti zabývající se službami,
 • cena za nabízené služby,
 • oblast ve které se nachází společnost,
 • flexibilita společnosti nabízející služby,
 • zaměření společnosti nabízející služby.

     V současné době se více zaměřuji na :

 • malé a
 • střední společnosti,


          

      Stále se setkávám ve své praxi s mýty, které platily a byly realizovaly  v souladu se starým zákoníkem práce (z.č.65/65Sb.)