O nás

                     V roku 2000 se věnuji této činnosti. Nutnou podmínkou pro provádění této činnosti jsou platná oprávnění, tj. státní zkoušky pro práci v oblasti BOZP a OZO pro oblast požární ochrany.

                    Byl jsem zaměstnán ve firmách, kde jsem tyto zkušenosti  nadále rozvíjel a získával další pozitivní, ale i negativní poznatky o stavu dodržování bezpečnosti práce a požární ochrany.

                    Následně jsem se pustil na tenký led podnikání a jako živnostník se zkouším stále prosadit mezi gigantickými firmami, které jsou na trhu. Domnívám se, že mohu nabídnout stejné služby, ale výrazně levněji.              

                    V současné době  vyrážím za svými klienty, z města Mladá Boleslav a okolí , kde bydlím. Stále zjišťuji, že jenom díky zvláštnímu pohledu našich zákonodárčů a následně i úředníků institucí jako je Inspektorát práce, KHS a jiných státní institucí mají nezodpovědní možnost podnikat  v rozporu se zákony, nařízením vlády, vyhláškami a normami v oblasti BOZP a PO.

                    Protože relativně často jsem v sousedním Německu, tak mohu trochu porovnat přístup podnikatelů a státních institucí tam a tady u nás v ČR. Pokud bych se pokusil o hodnocením, tak to nejde a jde o NEPOROVNATELNÝ přístup obou stran.

                  Také jsem zjistil, že v řadě firem by snaha i byla, ale neví kam se obrátit, na koho se obrátit pro informaci, pro pomoc. A právě pro ty, kteří chtějí pomoct, jsou zodpovědní, ale na druhé straně nemají příliš finačních možností, tak těm já podávám pomocnou ruku.

                 Protože se  věnuji sportu, dříve závodnímu (tenis) prakticky celý život , tak věřím, že přístup fair-play je to nejlepší a že bude přistupovat při jednání i druhá strana.

                 Přiznávám, že jsem se setkal i s un-fair jednáním některých klientů, ale to patří k životu, ale i ke sportu a je to ta nepříjemná část života.